01
Zobaczyć zabawkę a jajka nie zjeść
01
Przekrój bez krojenia
01
Karta pamięci
01
Podróż do wnętrza zegarka

Laboratorium prowadzi działalność naukową, dydaktyczną a także wykonuje pomiary w technice współrzędnościowej zlecone przez firmy zewnętrzne.

Wyposażone jest w tomograf, współrzędnościowe maszyny pomiarowe, profilometry stykowy i optyczny, urządzenie do pomiaru konturu, przyrząd do wyznaczania odchyłek kształtu, traker laserowy, ramię pomiarowe, maszynę optyczną, skaner optyczny.

Nowoczesne wyposażenie pozwala na realizację pomiarów trudnych, o dużym stopniu złożoności i wymagających najwyższych dokładności. Możliwy jest pomiar nie tylko wielu cech geometrycznych: długości, kąty, średnice otwory, walce, stożki, odległości osi, rozmieszczenie przestrzenne elementów, wyznaczanie powierzchni dowolnych, ocenę struktury powierzchni i struktury wewnętrznej a także wiele innych zadań. Można wykonywać pomiary, punktowo i skaningowo, stykowo i bezstykowo, uzyskując wysokiej rozdzielczości odwzorowanie powierzchni zewnętrznych jak też ukrytych powierzchni granicznych w elementach nierozbieralnych.

Rozpiętość wymiarów, które można zmierzyć zaczyna się od nanometrów (profilometry) i sięga dziesiątek metrów (traker laserowy).

Laboratorium wyposażone jest w certyfikowane wzorce długości i kształtu służące kalibracji maszyn pomiarowych. Współrzędnościowe maszyny pomiarowe posiadają aktualne certyfikaty kalibracji według PN-EN ISO 10360.

Wykonawca serwisu