Nasze laboratorium

Laboratorium działa w Zakładzie Metrologii Współrzędnościowej w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.

Laboratorium zapewnia zaplecze pomiarowe dla działalności naukowej i dydaktycznej Zakładu Metrologii Współrzędnościowej.

W ramach prac naukowych realizowane są prace w zakresie badania dokładności metod pomiarów geometrycznych, metod sprawdzania przyrządów pomiarowych, opracowania nowych metod pomiaru. W laboratorium wykonywane są badania związane z realizacją prac doktorskich. Z wykorzystaniem sprzętu realizowane są liczne projekty badawcze.

Działalność dydaktyczna obejmuje zajęcia praktyczne oraz jest miejscem realizacji prac dyplomowych inżynierskich, magisterskich oraz prac przejściowych.

Działalność usługowa ma na celu nawiązanie kontaktu z przemysłem, poznanie jego potrzeb, nawiązania współpracy będącej inspiracją do działań na polu naukowym.

Wykonawca serwisu