ACCURA 7

Zastosowanie urządzenia:

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa wyposażona w aktywną, skaningową głowicę pomiarową VAST gold. Maszyna ACCURA umożliwia pomiary stykowe z bardzo wysoką dokładnością

Postawowie parametry urządzenia:

zakresie pomiarowym 900 x 1200 x 700 mm błąd graniczny dopuszczalny wskazania tej maszyny podczas pomiaru wymiaru wynosi (1,7 + L/300) µm, gdzie L oznacza wartość mierzonego wymiaru w milimetrach;
Wykonawca serwisu