HandyPROBE

Zastosowanie urządzenia:

Przenośny, optyczny system pomiarowy HandyPROBE służący do pomiarów stykowych, o powtarzalności pomiaru punktu ± 45 µm i dokładności przestrzennej ± 75 µm. Pomiary przy użyciu ramienia pomiarowego oraz systemu HandyPROBE odbywać się mogą zarówno w naszym laboratorium, jak i w innym, dogodnym dla Państwa miejscu.

Postawowie parametry urządzenia:

Przenośny, optyczny system pomiarowy HandyPROBE służący do pomiarów stykowych, o powtarzalności pomiaru punktu ± 45 µm i dokładności przestrzennej ± 75 µm. Pomiary przy użyciu ramienia pomiarowego oraz systemu HandyPROBE odbywać się mogą zarówno w naszym laboratorium, jak i w innym, dogodnym dla Państwa miejscu.
Wykonawca serwisu