Interferometr

Zastosowanie urządzenia:

W laboratorium dostępne sa interferometry handlowe Zeiss ZLM500, zmodernizowany LMS100 oraz systemem Renishaw XL80.

Postawowie parametry urządzenia:

Wyposażenie tych urządzeń pozwala na pomiary:
- przemieszczeń i pozycji liniowych w zakresie do 20 m z możliwą niepewnością 2 m/m i rozdzielczością 5 nm (dla małych zakresów 2,5 nm),
- przemieszczeń kątowych w zakresie do 5º i rozdzielczością 1,25*10-7 rad,
- prędkości liniowych do 6,4 m/s, kątowych 320 rad/s,
- przyśpieszeń,
- drgań (częstotliwość amplituda),
- pomiarów odchyłek prostopadłości i prostoliniowości przemieszczeń.
Wykonawca serwisu