MCA II

Zastosowanie urządzenia:

Współrzędnościowe ramiona pomiarowe są urządzeniami pomiarowymi pracującymi w technice współrzędnościowej. Podczas zbierania punktów pomiarowych następuje odczyt współrzędnych kątowych z przetworników obrotowych. Następnie za pomocą procedury obliczeniowej współrzędne punktu są transformowane do układu kartezjańskiego. Ramiona pomiarowe są urządzeniami przenośnymi przez co mogą pracować w bezpośrednim otoczeniu produkcji, a także wewnątrz elementów wielkogabarytowych. Wykorzystywane są w przemyśle motoryzacyjnym łącznie z warsztatami prowadzącymi naprawy, w przemyśle lotniczym oraz w zakładach produkcyjnych. Ramię pomiarowe może być również wyposażone w skaner laserowy dzięki czemu możliwy jest pomiar elementów, które na nadają się do pomiarów stykowych, np. materiałów miękkich. Dzięki dużej gęstości punktów zebranych podczas skaningu otrzymywana jest całościowa informacja o mierzonym obiekcie.

Postawowie parametry urządzenia:

Przenośne, siedmioosiowe ramię pomiarowe MCA II o zakresie pomiarowym 2400 mm, powtarzalności pomiaru punktu ± 40 µm i dokładności przestrzennej ± 45 µm, wyposażonego w skaner laserowy MMC80 o niepewności pomiaru 35 µm. Dzięki funkcji „żabiego skoku” ramię pomiarowe umożliwia mierzenie przedmiotów o wymiarach większych niż zakres pomiarowy, a zastosowanie skanera laserowego pozwala na pomiary bezstykowe oraz szybkie zebranie dużej liczby punktów pomiarowych, co ma zastosowanie między innymi w inżynierii odwrotnej; Główne parametry skanera laserowego: • Szerokość wiązki (Y) 80 mm • Maksymalna liczba skanowanych punktów na sekundę 24 000 p/s
Wykonawca serwisu