Metrotom 800

Zastosowanie urządzenia:

Komputerowy tomograf rentgenowski Metrotom 800 firmy Zeiss jest nowoczesnym urządzeniem pomiarowym służącym do kontroli wymiarowej, wykrywania wad materiału oraz inżynierii odwrotnej. Umożliwia on pomiar przedmiotów o skomplikowanym kształcie i posiadających trudno dostępne powierzchnie.

Postawowie parametry urządzenia:

Tomograf wyposażony w lampę rentgenowską o napięciu 130kV. Zakres pomiarowy: średnica 125mm, wysokość 150mm (możliwość badania większych elementów w kilku skanach). Maksymalna masa mierzonych przedmiotów 4kg (cięższe elementy – możliwość wykonania pojedynczych radiogramów). Graniczny dopuszczalny błąd pomiarów geometrycznych MPEE=(4,5 +L/100) µm, gdzie L – mierzoną długością w mm. Czas pełnego skanowania elementu ok. 3-4 godzin.

Pojedynczy pomiar przeprowadza się w dwóch etapach - skanowania i analizy danych. Skanowanie trwa ok. 3 h. Czas obróbki zależy od informacji, jakie mamy uzyskać. W większości przypadków wykonujemy raport w postaci serii przekrojów, z trzech kierunków, z krokiem od 0,001 mm. Przekroje zapisywane w formacie jpg lub bmp. W przypadku standardowego raportu czas pomiaru wraz z raportem wynosi 4 godziny.

Więcej szczegółowych informacji o metodzie tomografii przemysłowej można znaleźć pod adresami:

Tomografia przemysłowa cz. 1
Tomografia przemysłowa cz. 2
Tomografia przemysłowa cz. 3
Tomografia przemysłowa cz. 4
Wykonawca serwisu