SmartScope ZIP Lite 250

Zastosowanie urządzenia:

Optyczna maszyna pomiarowa SmartScope ZIP Lite 250 o zakresie pomiarowym 250 x 150 x 150 mm i niepewności pomiaru (2,0 + 6L/1000) µm w płaszczyźnie XY i (3,5 + 6L/100) µm w osi Z. Maszyna optyczna umożliwia bezstykowe pomiary 2D oraz, dzięki zastosowaniu stykowej, impulsowej głowicy pomiarowej, stykowe pomiary 3D małych przedmiotów;

Postawowie parametry urządzenia:

Optyczna maszyna pomiarowa SmartScope ZIP Lite 250 o zakresie pomiarowym 250 x 150 x 150 mm i niepewności pomiaru (2,0 + 6L/1000) µm w płaszczyźnie XY i (3,5 + 6L/100) µm w osi Z. Maszyna optyczna umożliwia bezstykowe pomiary 2D oraz, dzięki zastosowaniu stykowej, impulsowej głowicy pomiarowej, stykowe pomiary 3D małych przedmiotów;
Wykonawca serwisu